Elementen EldVattenJord och Luft är viktiga för allt fysiskt liv, men det är minst lika viktigt för dig att ha de fyra elementen integrerade och balanserade i din personlighet.

När de fyra elementen är integrerade i din personlighet och ditt medvetande, skapar det en helhet och balans som syns i din utstrålning. Det märks också i ditt sätt att vara och samarbeta med andra människor, både privat och på jobbet.

Insikt i elementens olikheter och skillnader hjälper dig dessutom att förstå din omgivning bättre och det påverkar ditt sätt att kommunicera på ett positivt sätt. När du har balans mellan de 4 elementen så blir det lättare att umgås med andra och att uppnå bättre resultat tillsammans.

Eld, Vatten, Jord och Luft är representerade hos alla människor med varierande styrka och balans.

Eld

Eld representerar din personliga drivkraft och inre eld.

Eld representerar din personliga drivkraft och inre eld

Vatten

Vatten representerar ditt personliga flöde i livet samt din förmåga att hålla balansen i olika situationer.

Vatten representerar ditt personliga flöde i livet samt din förmåga att hålla balansen i olika situationer.

Jord

Jord representerar din personliga utstrålning samt din fysiska miljö i vardagen och i livet.

Jord representerar din personliga utstrålning samt din fysiska miljö i vardagen och i livet.

Luft

Luft representerar dina olika insikter, allt från vanligt sunt förnuft till konkret kunskap på olika plan, din människokännedom, inspiration och kreativitet samt dina visioner.

Luft representerar dina olika insikter, allt från vanligt sunt förnuft till konkret kunskap på olika plan, din människokännedom, inspiration och kreativitet samt dina visioner.
Alla foton: Balance Is Joy/Sophelia & Aamod