Certifierad LIFE terapeut!

Sedan januari 2021 är jag numera Certifierad LIFE terapeut!
Har du smärta eller stress efter en tidigare fysisk skada, olycka, trauma eller sjukdom ?

Det kan bero på att ditt nervsystems rytm är rubbat. Det kraniosakrala systemet har sitt ursprung i det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet, ett fysiologiskt system som löper mellan skallen (kraniet) och korsbenet (sakrum) samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan.
Det kan också bero på att du har begränsade mikrorörelser i dina vävnader.
En frisk kropp har mikrorörelser i vävnaderna. I en kropp som drabbats av ohälsa, begränsas dessa mikrorörelser. Obalanser visar sig genom kroppsliga symtom som t.ex. spänningar i muskler, värk, inflammationer och/eller överbelastade organ.

Jag assisterar kroppen till att återgå till sin naturliga rytm och ursprungsrörelser och skapar bästa möjliga förutsättningar för kroppen att börja läka sig själv. Klienten upplever positiva reaktioner genom att känna ett utbrett lugn, stabilare sömn och lägre stressnivå efter behandlingen.

LIFE Therapy - 3DIZA