Behandling av nervsystemet – Kraniosakralt flöde

En frisk kropp har s.k. mikrorörelser i vävnaderna. I en kropp som drabbats av ohälsa, begränsas dessa mikrorörelser. Obalanser visar sig genom kroppsliga symtom som t.ex.  spänningar i muskler, värk, inflammationer och/eller överbelastade organ.

Terapeuten assisterar kroppen till att återgå till sina naturliga ursprungsrörelser. När vävnaden fungerar utifrån dessa originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättningar för kroppen att börja läka sig själv. Klienten upplever positiva reaktioner genom att känna ett utbrett lugn, stabilare sömn och lägre stressnivå efter behandlingen.

William Garner Sutherland (1873–1954) var en av pionjärerna inom Osteopati. Han utforskade det kraniosakrala systemet, ett fysiologiskt system som löper mellan skallen (kraniet) och korsbenet (sakrum) samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan.

Dr. Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgsvätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, rör sig i en särskild rytm, den kraniosakrala rytmen. Den har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet, vilket styr nerverna i kroppens olika organ som inte är viljestyrda. Han kallade denna rytm för den primära andningsfunktionen – nervsystemets egen rytm.

Genom att manipulera denna rytm kan man antingen försätta kroppen i djup avslappning eller öka aktivitetsnivån. Dr. Sutherland upptäckte att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker och utvecklade kraniosakralterapin till att omfatta mer än skalle, ryggrad och korsben.

Idag finns kunskap och förståelse för hur man kan behandla även andra vävnader, som t.ex.  bindväv, ryggkotor, leder, muskler och organ. Kroppen är en helhet och samtliga strukturer är sammanlänkade med bindväv. Om det råder obalans i en del av kroppen påverkas helheten negativt.

Nervsystemet påverkar och påverkas av våra sociala relationer

Kronisk stress ligger bakom många fysiska, emotionella och mentala problem. Det finns akut, lågfrekvent, yttre och inre stress. Stressen kan komma från:

  • Födseln
  • Skador, olyckor, sjukdomar och belastningar
  • Infektioner, virus och förgiftningar
  • Emotionella trauman
  • Mentala trauman
  • Brist på syfte och mening
Exempel på stressrelaterade symptom:

Smärta i rygg, nacke och axlar, allergi, ilska, artrit, astma, bröstsmärtor, spända käkar och tänder, kalla händer och fötter, influensa, matsmältningsproblem, halsbränna, förstoppning, hemorrojder, diarré, magkatarr, depression, kronisk depression, samarbetsproblem, missbruksproblem, yrsel, glömska, oro, rädsla, hopplöshet, energibrist, ångest, frustration, tandgnissling, huvudvärk och migrän, högt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, brist på aptit eller matfrosseri, menssmärtor, rastlöshet, sömnproblem, mardrömmar, hudproblem, muskelinflammation, hosta, svettningar, utmattningssyndrom, diabetes, hyperventilation, återkommande infektioner, rastlöshet.

Återkommande stress gör att kroppens binjurar producerar alltför höga halter kortisol, vilket kan resultera i bukfetma, diabetes typ-2, försämrat immunförsvar, depression, åderförkalkning, reumatism och cancer.

Att sänka stressen är en av de viktigaste läkningsfaktorerna

När vi befinner oss i kronisk stress vänjer vi oss gradvis vid detta negativa tillstånd, och vi glömmer hur det känns att vara avslappnad och lugn.

Efter en LIFE behandling, när kroppen kommit ner i varv upplever klienten djup fysisk och psykisk vila. Vi minns vi hur det egentligen bör vara och kan därmed också börja söka oss tillbaka till ett mjukare läge av avslappnad närvaro.

Vagusnerven – kroppens längsta nerv

Vagus betyder vandrare på latin. Denna nerv kontrollerar bl.a. avslappning, vila och återhämtning. Nerven lämnar kraniet genom två små hål och fortsätter ner genom ryggraden. Om första nackkotan (C1), Atlas, inte ligger rätt klämmer denna Vagusnerven. Motoriska grenar av Vagus styr muskler i gommen, svalget och struphuvudet. Den stimulerar hjärtats pulsslag och andningsrytmen, bronkerna och lungorna samt hela matsmältningskanalen. Några få millimetersvridning av Atlaskotan (C1) kan påverka hela kroppen negativt.

Texten är publicerad med tillstånd av © Copyright 2020 | LIFE Therapy® – Aktivera din inre läkning