Aura

Aura betyder utstrålning på latin. Auran är energifältet som omger kroppen och fungerar som ett skyddshölje mellan kroppen och omvärlden. 

Många har idag ett läckande skyddshölje/aura som gör att det blir svårare att skydda sig mot yttre påverkan, tex energitjuvar.

Om du har en trasig aura så spelar det inte så stor roll hur mycket du äter bra kost och kosttillskott, tränar och tar hand om dig själv. Det är svårt att fylla på energi i ett läckande system, det rinner ut igen lika fort. Vi är inte alltid medvetna om vårt läckage och läcker konstant, både medvetet och omedvetet, energi till omgivningen. Vi blir fort trötta och har svårt att hålla vår energinivå uppe.

De flesta vuxna har en helt eller delvis upplöst aura pga alla högfrekventa energier som omger oss dagligen.

Kort intro till AuraTransformation™

Vad är Auratransformation™

En AuraTransformation™ är en uppdatering av ditt energisystem. Auran uppdateras till en version som matchar den högre frekvensen av energi som finns i dagens samhälle. En AuraTransformation™ ger dig ett permanent energimässigt skydd. Uppdateringen gör att du får tillgång till dina egna energier – du kan samla dem i kroppen och hålla dem kvar och kan hålla andras energier utanför. Det ger dig balans och kraft att manifestera det du vill göra. Att ta i tu med ditt liv. Det ger dig starkare utstrålning och handlingskraft och en ökad intuition som ger dig helt andra förutsättningar att nå och bli din fulla potential. Kroppen blir bättre på att ladda upp sig själv och behålla laddningen vilket också kan minska behovet av vila och sömn.

Alla som är födda efter 1995 har redan den högfrekventa auran med sig från födseln. Genom en AuraTransformation™ så får du ditt nuvarande energisystem uppgraderat och transformerat till samma struktur som dagens ungdomar och barn. Det underlättar kommunikationen mellan dem och oss vuxna och ger bättre förutsättningar för gränssättning, acceptans och förståelse i bägge riktningarna. 

Att ta beslut blir lätt efter en AuraTransformation™. Du är ärlig mot dig själv och andra. Ditt huvud kan inte längre gå emot din kropp och du gör dina val med hjärtat! Vad kan vara mer rätt än det!

Med kärlek till dig och världen och med önskan om att du ska få tillgång till all din egen energi så hälsar jag dig varmt välkommen till mig som Certifierad Auraförmedlare™ för AuraTransformation™ och balansering!

Om du vill ha mer information om AuraTransformation™ så hittar du det här: auratransformation.com

Balansen mellan de 4 elementen

Elementen EldVattenJord och Luft är viktiga för allt fysiskt liv, men det är minst lika viktigt för dig att ha de fyra elementen integrerade och balanserade i din personlighet.

När de fyra elementen är integrerade i din personlighet och ditt medvetande, skapar det en helhet och balans som syns i din utstrålning. Det märks också i ditt sätt att vara och samarbeta med andra människor, både privat och på jobbet.

Insikt i elementens olikheter och skillnader hjälper dig dessutom att förstå din omgivning bättre och det påverkar ditt sätt att kommunicera på ett positivt sätt. När du har balans mellan de 4 elementen så blir det lättare att umgås med andra och att uppnå bättre resultat tillsammans.

Eld, Vatten, Jord och Luft är representerade hos alla människor med varierande styrka och balans.

Eld

Eld representerar din personliga drivkraft och inre eld.

Eld representerar din personliga drivkraft och inre eld

Vatten

Vatten representerar ditt personliga flöde i livet samt din förmåga att hålla balansen i olika situationer.

Vatten representerar ditt personliga flöde i livet samt din förmåga att hålla balansen i olika situationer.

Jord

Jord representerar din personliga utstrålning samt din fysiska miljö i vardagen och i livet.

Jord representerar din personliga utstrålning samt din fysiska miljö i vardagen och i livet.

Luft

Luft representerar dina olika insikter, allt från vanligt sunt förnuft till konkret kunskap på olika plan, din människokännedom, inspiration och kreativitet samt dina visioner.

Luft representerar dina olika insikter, allt från vanligt sunt förnuft till konkret kunskap på olika plan, din människokännedom, inspiration och kreativitet samt dina visioner.
Alla foton: Balance Is Joy/Sophelia & Aamod