Energikroppen – styr vår energinivå

Energikroppen är en benämning på det elektromagnetiska fält som omger den fysiska kroppen. Om fältet enbart är magnetiskt (drar till sig) eller elektriskt (ger ifrån sig), eller inte sluter tätt omkring kroppen, påverkar det vår energi- och medvetandenivå. Hur samlat är fältet? Är det helt eller delvis inne i den fysiska kroppen? Ett tränat öga får mycket information genom att studera klientens beteende och allmäntillstånd.

Ladda och förbruka energi

Vår kropp drivs av energi – fysisk och spirituell. Kroppen kan laddas på många olika sätt; sömn, mat, vistas i naturen, omtanke, kärlek, kreativitet, beröring, träning, goda relationer etc.

Hur länge energin varar är väldigt individuellt. När vi äter kanske det beror på vad eller hur mycket vi äter innan vi blir hungriga igen. Om det känns som om energin aldrig räcker till använder vi troligen mer kraft än vi fyller på. Kanske läcker energikroppen energi? Om energikroppen är skadad kan det vara svårt eller t.o.m. omöjligt att få resurserna att räcka oavsett hur mycket vi än tankar på.

Vad påverkar energikroppen negativt?

Ohälsosam stress påverkar energikroppen på ett mycket negativt sätt. Att t.ex. vårda och uppfostra barn med särskilda behov, där de egna behoven ständigt läggs åt sidan, påverkar oss oerhört mycket. Närståendes sjukdom eller död. Skilsmässa eller separation. Egen sjukdom, upplevelse av stark smärta, olyckor och andra fysiska trauman. Parförhållanden med utmaningar i form av otrohet. Narcissism eller härskartekniker i privatlivet eller på arbetsplatsen. Att mista sitt jobb eller sin ekonomiska trygghet. Det finns ett talesätt säger: ”att mista sig själv”, då man tappar fotfästet och efteråt är ingenting sig likt.

Att må dåligt kan vara början på något nytt

När energin inte längre räcker till kan vi inte fortsätta som tidigare. Detta är starten på ett nytt kapitel i livet och som ofta medför ett andligt uppvaknande. Vi tvingas omvärdera och förändra. Omedvetna mönster kommer upp till ytan och behöver bearbetas.

Samlad energi är magnetisk

Samlad, kompakt och magnetisk energi har en stark dragningskraft. Människor med stark karismatisk magnetism kan använda sin kraft för att manifestera projekt som för andra människor kan kännas otänkbara och omöjliga. Människor dras till dem och påverkas både omedvetet och medvetet av energin. När din personliga frekvens matchar människor eller projekt hjälper magnetism till att skapa ett flöde. Detta flöde är ett samarbete mellan dig, projektet och/eller människorna och förutom den extra dragkraften skapas en gemensam mycket starkare energi som gagnar både projektet och de inblandade människorna.

Stanna inom din integritetssfär 

Utan en fungerande energikropp blir du oundvikligen indragen i andras projekt och problem. Vi lever på ett sätt som är villkorat av omgivningen. Om vi levde i en värld av enbart kärleksfulla människor med goda intentioner hade det inte varit ett problem, men det finns ett glapp mellan hur vi vill och önskar att det ska vara, och hur verkligheten ser ut.

När vi blir medvetna om positiv och negativ magnetism och lyckas åtskilja dessa, kan vi lättare undvika omvägar och energitjuvar i omgivningen.

Har du koll på din energiförbrukning?

Både människor och djur är utrustade med ett mycket sensitivt nervsystem som kan uppfatta många olika känslor och signaler som varken behöver vara verbala eller fysiska. De mest sensitiva har ofta svårt att vara nära andra människor som av olika anledningar inte mår bra. Ibland påverkar signalerna vår emotionella hälsa, ibland vår fysiska och ibland vår mentala. Man kan exempelvis få väldigt ont i huvudet eller någon annanstans av att vara i en miljö som inte upplevs som harmonisk. Att konstant, eller väldigt ofta, balansera, stötta eller skydda energimässigt, är något som många sensitiva människor kan känna igen. Hur mycket extra energi och överskott kommer du att ha till dina egna projekt om du slipper att ofrivilligt eller omedvetet dras in i andras? När man förstår och förmår att stanna i sin egen integritetssfär ändras livet och synen på omgivningen permanent. Då kan man välja att hjälpa eller välja att låta bli. Man får nya ”emotionella nervbanor” som på mikrosekunder hjälper till att fatta holistiska beslut.

Texten är publicerad med tillstånd av © Copyright 2020 | LIFE Therapy® – Aktivera din inre läkning