AKTIVERA DIN EGEN SJÄLVLÄKNING

LIFE Therapy® är en behandlingsform som behandlar den fysiska kroppen, nervsystemet och energiflödet samtidigt som det mentala, emotionella och spirituella.

LIFE = Lifting, Individual, Frequency & Energy

Ett stressat nervsystem påverkar både vår fysiska kropp och vårt mentala mående och om det är överbelastat, överstimulerat eller obalanserat kan det ge fysiska konsekvenser som stress, spänningar i muskler, smärta, inflammationer och/eller överbelastade organ, sömnsvårigheter och mental utmattning som med tiden minskar vår livskvalitet och livsglädje.

Behandlingen aktiverar kroppens inre självläkning genom att lugna nervsystemet och sänka stressnivåerna med mjuk beröring som ökar det kraniosakrala flödet i kroppen och balanserar det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. På det sättet frigörs spänningar, låsningar och blockeringar och livsenergin ökar. Behandlingen jobbar också med mentala och emotionella mönster för att släppa invanda tankar som inte gagnar dig för att istället fokusera på det du vill ha mer av och den du faktiskt vill vara.

LIFE Therapy - 3DIZA

Din första LIFE Therapy® grundbehandling utförs i tre steg.

• Steg ett är en anamnes – ett ca 30 min inledande samtal per telefon där vi stämmer av nuläge, förväntningar och fokusområden och förbereder inför steg två.
• Steg två är en två timmars mjuk kroppsbehandling där du ligger ombonat fullt påklädd i bekväma kläder på en massagebänk. Jag använder lätt tryck på olika punkter som försätter dig i djup avslappning och aktiverar det kraniosakrala och elektromagnetiska flödena. Upplevelsen av behandlingen är individuell – oftast når klienten en väldigt djup och välbehövlig avslappning. Vissa sover längre stunder, känslor kan komma upp och även fysisk och/eller emotionell smärta kan förekomma. Behandlingen är en ”omstart” av systemet och en början på en läkningsprocess som fortsätter även efter behandlingen.
• Steg tre är ett uppföljningssamtal, ca 30 min, per telefon några dagar efter behandlingen där vi går igenom hur du känt dig sedan vi sågs och hur vi går vidare med eventuell uppföljande behandling för att stötta din kropp i vidare läkning.

LIFE Therapy® grundbehandling kostar 2600 kr inkl moms.

Uppföljande LIFE Therapy® behandlingar.

En till två timmars kroppbehandling beroende på behov.

Uppföljande LIFE Therapy® behandlingar kostar 900 kr per timme inkl moms och kan bokas som 1 timme, 1,5 timme och 2 timmars behandlingar.

LIFE Therapy® Behandling av kroppens energihjul – chakran.

Man brukar säga att kroppen har sju chakra. Chakra betyder energihjul och de fungerar som energikällor för kroppen. Alla sju chakra påverkar olika funktioner i kroppen och sinnet. Om ett chakra står stilla eller inte fungerar optimalt så orsakar det brist på energi i de organ eller i den del av kroppen som det aktuella chakrat ansvarar för. Dessutom påverkas de andra chakra som måste överkompensera och då kan få överskott på energi och orsaka överaktivitet i de organ eller i den del av kroppen som det aktuella chakrat ansvarar för.

Chakrabehandlingen är en två timmars mjuk kroppsbehandling där du ligger ombonat fullt påklädd i bekväma kläder på en massagebänk. Jag använder lätt tryck på de olika energipunkterna och vi går igenom, skapar flöde och balanserar de charka som ryms under behandlingstiden. Innan en chakrabehandling så behöver du har gjort en LIFE Therapy® grundbehandling.

LIFE Therapy® Chakrabehandling kostar 1800 kr inkl moms.

Alla behandlingar går att betala med ditt friskvårdsbidrag.

Behandlingsrum

KROPP, SINNE OCH SJÄL

LIFE Therapy® hjälper på flera plan

Mentalt

– genom att börja förändra destruktiva medvetna eller omedvetna mönster och börja stärka självkänslan, respekten och omtanken inför dig själv.

LÄS MER

Emotionellt & Fysiskt

– genom att hjälpa nervsystemet till välbehövd avslappning och samtidigt läka gamla trauma. Ofta är vi inte medvetna om hur spända och stressade vi är. Akut stress eller långvarig mikrostress gör att vi blir kognitivt avtrubbade. En av följderna kan vara att Atlaskotan (C1) roterar framåt och klämmer Vagusnerven. I långa loppet får vi reaktioner av stress som kan leda till psykisk och fysisk ohälsa

LÄS MER

Energimässigt

– när flödet i kroppen ökar framstår din energi tydligare vilket medför att du känner dig mer närvarande i kroppen och upplever en högre aktivitetsnivå. Det blir lättare att hantera stressande situationer i vardagen och du får bättre överblick till att hitta strategier för att uppnå dina mål.

LÄS MER

Texten är publicerad med tillstånd av © Copyright 2020 | LIFE Therapy® – Aktivera din inre läkning