När du förändrar dina mentala mönster så förändras ditt liv

Varje dag tar vi olika beslut. En del medvetna men de flesta omedvetna. Några viktiga och många till synes obetydliga, men i ett större perspektiv kan små omedvetna och negativa beslut leda till personlig misär och i vissa fall också förstöra livet för dem som står dig nära.

De första åren av våra liv styrs av Kopieringsfasen, då vi kopierar föräldrars och andra närståendes beteenden och ageranden utan tillräcklig livserfarenhet att värdera vad som är destruktivt eller produktivt. Allt kopieras och lagras både medvetet och omedvetet.

När vi blir lite äldre börjar vi interagera mer aktivt med andra människor och beroende på hur de vi möter behandlar oss börjar vi bilda en uppfattning om oss själva och om vårt värde. Vi är i detta avseende fortfarande helt utlämnade åt summan av det medvetande och den balans våra närstående besitter. Deras agerande lägger grunden för hur vi kommer att betrakta oss själva och många av de val vi kommer att ta – kanske resten av våra liv.

En positiv jagbild skapar självförtroende/självkänsla och gör att vi vill vårda och ta hand om våra kroppar. En negativ jagbild gör att vi inte ser lika stort värde i att vårda och ta hand om oss själva. Detta går igenom alla våra val, stora som små beslut, och har stor långsiktig påverkan. 

Mer kraft – mer kamp – mer smärta

Människor med destruktiva mönster kan slåss ett helt liv mot sig själva. Kroppen går sönder och vi vet att vi inte borde. Ändå fortsätter kampen. Vi behöver bryta mönstret, men hur? Ofta byts ett destruktivt mönster snabbt mot ett annat. I de allra flesta fall är man medveten om problemet, men inte förmögen att bryta det trots terapi och bearbetning. Kodningen ligger i vår plattform och vi behöver komma åt den omedvetna delen.

Tvärtom metoden – men ändå inte

Vi behöver i vissa situationer göra tvärtom mot vad vi brukar. Det finns automatiska strukturer i vårt tänkande som vi behöver förändra, eftersom vi inom vissa områden i våra liv behandlar oss själv på ett direkt nedbrytande sätt. Vi är långt ifrån alltid så logiska och rationella som vi gärna vill tro. Känslor kan ibland ställa till det rejält för oss, då vi inte reflekterar över de långsiktiga konsekvenserna. Hjärnan; på grund av sin uppdelning, reagerar på höger och vänster – det ger oss en stor fördel när vi behandlar. På tio minuter kan nya positiva mönster börja skapas!

Tillfällig positiv kortslutning som är effektiv på olika plan

Som terapeut behöver man inte alltid veta utgångsläget för att skapa ett nytt mönster. Det hjälper i de fall då klienten inte själv är medveten om problematiken eller kanske känner skam över att berätta om vissa aspekter av sitt liv. Oavsett hur situationen ser ut kan små positiva förändringar leda till ett stort konstruktivt resultat. Konsten ligger i att omkoda till det som skapar mest positiv förändring för klienten. Förtroendet mellan terapeut och klient är avgörande för resultatet.

Förändra livet för framtida generationer

När vi uppfostrar våra barn finns det många omedvetna mönster som överförs. Det sägs att barn ”gör inte som vi säger, de gör som vi gör”. Om du förändrar dina mentala mönster kommer dina barn att få en annan start i livet. De kommer att notera förändringen hos föräldern både medvetet och omedvetet. Tänk att kunna läka framtida generationer genom att börja arbeta med sig själv!

Texten är publicerad med tillstånd av © Copyright 2020 | LIFE Therapy® – Aktivera din inre läkning