HELT NATURLIGT NOOTROPISKT KOSTTILLSKOTT

DET BÄSTA MED VIVA+

Viva+ är ett helt naturligt kosttillskott som har utformats för att lindra stress, förbättra humöret och ge en ökad känsla av välbefinnande. Det stödjer en hälsosam funktion av nervsystemet och hjärnan samt bidrar till att minska trötthet och utmattning. Viva+ är en kombination av affron®, ett standardiserat och patenterat extrakt av rena, högkvalitativa
saffranspistiller (Crocus sativus L) från Spanien, ett vitamin B-komplex av bovete, magnesium från havsvatten, jod och vitamin C från acerola. Alla ingredienser bidrar till ditt allmänna välbefinnande och tillsammans bildar de en mild men effektiv allians. Ett nootropiskt kosttillskott stärker den kognitiva förmågan.

ETT SPA FÖR SINNET – Insveper dig i lyxig komfort, får den tillfälliga stressen att smälta bort och hjälper dig att slappna av!

EN GOD NATTS SÖMN – Hjälper dig att sova lugnt så att du på ett naturligt sätt får en djupare sömn.

HJÄRNAN OCH HUMÖRET – Hjärnkemin är mycket komplex. Den är beroende av många näringsämnen för att fungera optimalt och är sårbar för obalans i ämnesomsättningen. Om detta inträffar kan många symtom uppstå. Nervcellerna kommunicerar med varandra med hjälp av en uppsättning av kemiska budbärare som kallas för signalsubstanser. Denna kommunikation såväl som tillväxten och överlevnaden av själva nervcellerna regleras av lokalt verkande proteiner som t.ex. hjärnbaserad neurotrofinfaktor (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF). Förändringar i halterna och upptagningen av signalsubstanserna har påträffats under förhållanden som stress och humörsvängningar, vilket ledde till utvecklingen av läkemedel som manipulerar signalsubstansernas halter. Det faktum att dessa läkemedel verkar långsamt och är relativt ineffektiva ledde till andra forskningsvägar, och det har nyligen konstaterats att förändringar i BDNF och relaterade faktorer kan vara mycket viktiga. De bioaktiva ämnena i saffran har visat sig förstärka både signalsubstanserna och BDNF.

SAFFRAN – Saffran är en av de dyraste kryddorna i världen. Saffran odlas i många delar av världen och eftersom skörde- och bearbetningsarbetet utförs för hand, måste saffranet i de flesta fall förbehandlas med värme eller strålning på grund av förekomsten av mikroorganismer, inklusive patogener som E. coli. Dessa behandlingar minskar mikrobiell kontaminering, men de sänker också mängden bioaktiva komponenter och därmed
produktkvalitén. Spanskt saffran är annorlunda! Spanskt saffran plockas också för hand, men tack vare odlings- och skördemetoden har det ingen problematik orsakad av mikroorganismer och behöver ingen strålbehandling. Detta innebär att alla bioaktiva ämnen fortfarande finns kvar i saffranet och att de extraherade mängderna är högre.

AFFRON®, DEN NYA GENERATIONENS SAFFRANSEXTRAKT – affron® har extraherats från spanska saffranpistiller med hjälp av en högteknologisk process som förbättrar profilen för de bioaktiva komponenterna. I processen standardiseras extraktet för att innehålla minst 3,5 % av den bioaktiva föreningen Lepticrosalides®* som innehåller stora mängder av de två huvudsakligt aktiva ämnena: safranal (0,03–1 %) och crocin (3,48–8,0 %). Detta höga innehåll i affran® samt dess effekt särskiljer det från alla andra
saffransextrakt på marknaden. *standardiserats med högupplösande vätskekromatografi (HPLC), en process där varje bioaktivt ämne identifieras och kvantifieras. affron® är genetiskt 100 % DNA-certifierat som Crocus sativus L.

NORMAL KOGNITIV FUNKTION OCH NERVFUNKTION – Vårt nervsystem består av två viktiga delar: det centrala och det perifera nervsystemet. Båda systemen är involverade i att skicka signaler mellan hjärnan och resten av kroppen, så att vi kan andas, se, tänka och röra oss normalt. Viva+ innehåller vitamin C, jod och magnesium vilka bidrar till nervsystemets normala funktion. Vitamin C främjar också en normal kognitiv funktion.

FÖRBÄTTRAD MENTAL OCH PSYKOLOGISK VAKENHET – En kost som konsekvent innehåller låga mängder av viktiga näringsämnen över tid kan påverka både de mentala och fysiologiska funktionerna i kroppen. Det kan påverka vår sömn, vårt minne och vår koncentrationsförmåga. Viva+ innehåller vitamin C och magnesium som bidrar till minskad trötthet och utmattning samt till en normal psykologisk funktion så att du kan vara i bästa form och må som bäst.

VEGANSK – Synergistisk blandning av helt naturliga och veganska ingredienser, registrerad hos The Vegan Society.

• 3 EFSA-påståenden

Läs mer och köp Viva+ här!